Sosyal gelişme ve ekonomik büyüme birbiriyle ilişkili olup, değişimin geniş tabakalar arasında yayılmasında etkilidir. Çünkü değişimi sağlayan ana unsurlardan biri, ekonomik gelişmeyle birlikte orta tabakalaşmadır. Modanın gelişimi de orta tabakanın üst ya da altlara doğru ne kadar genişlediğiyle ilgilidir. Son dönemde moda, toplumsal gruplar arasındaki ilişkilerin karmaşıklaşmasına yol açmış farklı grupların birbiriyle temasından ötürü çeşitlenmiştir.

modanın halk üzerinde etkisi

modanın halk üzerinde etkisi

Modaya uygun tarzların yaratımı ve dolaşımı daha merkeziyetçiyken bu yayılım merkezden çıkıp farklı gruplara da yönelmiştir. Bu süreçte örnek alınan kişiler üst sınıfın göz önünde olan bireyleridir. Katı kurallarla biçimlenen sınıf modasına uygunluk bireyin o sınıfa ait olduğunu ya da olmak istediğini göstermektedir.

Geleneksel zihniyet içerisinde giysi statüyü belirlerken, modern zihniyet algısında giysiler aşağı kültürler üst kültürün giyimlerini taklit eder. İklim, geleneksel yapıda özellikle giyim farklılıklarını belirleyen bir unsurken, modern giyim algısında iklim belirleyicilikten çıkmıştır.

modanin etkileri

modanin etkileri

Geleneksel giyimde tarz ve üsluplar uzun süreli korunurken, günümüzde moda sayesinde kısa sürede tarzlar değişime uğramaktadır. Giysilerin hazırlanmasında el işçiliği geleneksel zihniyette daha ön planda iken, modern giysi algısında konfeksiyona dayalı seri üretim ortaya çıkmıştır. Geleneksel giyim algısında ahlâki açıdan giysiler toplumdaki geçerli kuralları yansıtırken, modern algıda bu, yerini protestocu tarzlara bırakmıştır.

Modanın paylaşım ve yayılım hızını değiştiren en önemli unsurlardan birisi; postmodern imgelerle donanmış elektronik medyanın izleyici/tüketici üzerindeki karşı konulamaz gücüdür. Endüstriyel toplum yapısındaki değişimler moda giysilerin ve tüketim mallarının niteliğini ve anlamını da değiştirmiştir. Moda çevreleri tüketiciye göz alıcı görünmek için tasarımcıları farklı bağlamlarda strateji üretmeye yönlendirmektedir.

Belli birkaç ülkedeki tasarımcılar tarafından yaratılan lüks tasarımcı modasının aksine endüstriyel moda, hem farklı ülkelerdeki benzer ürünleri kullanan benzer toplumsal grupları hedef alan üreticileri hem de iş sahasını belirli bir ülke ya da kıtada tutan firmaları betimlemektedir. Burada ana amaç, belirli bir tarz değil, medya kültürünü meydana getiren imgelerin kitlelere yayıldığı dünyada rekabet gücü yüksek bir imge yaratmaktır.

moda

moda

Öncelikle reklâmlar vasıtasıyla bir değer oluşturan endüstriyel moda, bir medya kültürü biçimi olarak kendini tüketiciye cezp edici kılmaktadır. Diğer bir tür olan sokak tarzları ise, kentli altkültür tarafında çıkarılmış kısa ömrü olan moda ve akımlardır. Her bir kategorinin değişimi ve yayılma özellikleri birbirinden farklılık gösterse de kimi dönemlerde birbirilerinden etkilenir.

Özellikle sokak tarzları bazı dönemlerde doğrudan ya da dolaylı olarak görülebilir. Ancak bu paylaşım toplumsal uyumun dışına çıkmaktan, bir isyandan daha çok tüketim amacıyla diğer toplumsal gruplarla özdeşlemeye dayanmaktadır.

5 Yorum

 1. Aslım söyledi:

  Adıyaman’da bu modellerin satış noktası neresi, önümüzdeki salı büyük bir alışveriş çılgınlığı yapmayı planlıyorum.

 2. Güniz söyledi:

  Genel Moda hususunda baya bi akademik yazı inceleme altına aldım fakat böyle güzelini ilk defa gördüm desem yalan olmaz.

 3. Hakan söyledi:

  sarı kombinler alakalı incelemeler görmek istemekteyim

 4. Adel söyledi:

  Metindeki parçaların ağırlıkta orta yaşlarda ki bayanlar için uygun olduğunu düşünüyorum. Sizlerde bana katılıyor musunuz?

 5. Firdevs söyledi:

  kahverengi modeller içerikler görmek isterim

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*